Sivun näyttöjä yhteensä

lauantai 28. toukokuuta 2011

Double rainbow all the way part 1

WARNINGS WARNINGS:
Jos et ole elämässäsi yhtään ficciä lukenut etkä kestä kuunnella ... homoilusta, kannattaa lähteä nytten.
Tähän alkuun voisi etsiä vaikka Wikipediasta juttuja aiheeseen liittyen


Fanifiktio on fanien tuottamaa fiktiivistä tekstiä, jossa lähtökohtana on käytetty jotakin populaarikulttuurin tuotetta, kuten televisiosarjaa, elokuvaa, kirjaa, sarjakuvaa tai julkisuuden henkilöitä. Fanifiktio -materaalissa alkuperäistekstin juonta, genreä ja näkökulmaa on yleensä muokattu tai laajennettu.
Kirjoittajat muun muassa sepittävät henkilöhahmoille menneisyyden ja tulevaisuuden alkuperäistuotteen ulkopuolella, täydentävät tai muuttavat alkuperäistarinan tapahtumia tai syventävät tarinaa tietystä näkökulmasta. Mahdollista on myös luoda uusia henkilöitä tai nostaa esiin sivuhenkilöitä, joiden ympärille kehitetään uusia tarinoita.[1] Kirjoittamisen avulla fanit paitsi luovat omia tulkintojaan myös ylläpitävät faniuttaan ja rakentavat identiteettiään. Itse tarinoilla ei ole rajoja, sillä ”oikeaa” tai ”väärää” tulkintaa ei ole olemassa, vaan ainoastaan enemmän tai vähemmän vallitsevan näkemyksen mukaisia tulkintoja. Fanien tulkinnat voivat poiketa voimakkaastikin alkuperäisestä tarinasta. Tämä on esimerkki fanikulttuurista, joka on markkinataloudesta irrallaan.[1]
Suosittuja fanifiktion aiheita ovat televisiosarjat Doctor Who, Buffy vampyyrintappaja ja Star Trek.[2] Kirjallisuudesta esim. Harry Potter -sarja, sekä Taru Sormusten Herrasta-trilogia ovat olleet suosittuja aiheita. Eri bändeistä ja laulajista kirjoitetaan myös. Suosituimpia ovat Tokio Hotel, Adam Lambert ja erilaiset j-rock bändit, kuten the GazettE, D'espairsRay ja Dir en grey.Fandom eli faniyhteisö ja sen toiminnan muodostama kokonaisuus ovat perusta fanifiktion synnylle. Harrastuksen synty on paikallistettu 1960-luvulle, jolloin Star Trek -fanit alkoivat kirjoittaa jatkokertomuksia.[1] Se siis alkoi yleistyä fanikulttuurin mukana vuoden 1967 tienoilla, kun scifi -televisiosarja Star Trekin ympärille syntyi massiivinen fandom. Ilmiön suosion kasvu toi mukaan faneja, joille faniuden perinteet olivat vieraita. Ihmissuhteisiin ja juoneen keskittynyt fanikulttuurin ilmentymismuoto, fanifiktio, sai näin mahdollisuuden kasvaa.
Tarinoita jaeltiin aluksi paperimuodossa sekä pienissä, muutaman fanin muodostamissa ringeissä että omakustanteisissa lehdissä (fanzine) suurten fanitapaamisten (engl. convention) yhteydessä. Fanifiktio on pysynyt alakulttuurina yllättävän pitkään, vaikka ilmiö onkin vanha.[1] Internetin yleistyminen 1990-luvulla laajensi fan fictionin jakelumahdollisuuksia. Kun fanikulttuuri ja sen eri ilmenemismuodot näin tulivat lähes koko länsimaisen väestön ulottuville, harrastajien määrä lisääntyi nopeasti. Samalla kirjoittajien määrä lisääntyi. Valtamediassa on alettu huomioida myös fanifiktiota ja 1990-luvulla sitä on myös alettu tutkia enemmän, osaksi siksi, että kulttuuri on laajentunut ja tullut näkyvämmäksi internetin yleistymisen jälkeen.[1] Fanifiktion julkaisu onkin 2000-luvun aikana siirtynyt lähes kokonaan internetiin.Fanifiktiota julkaistaan jonkin verran paperijulkaisuina, mutta ennen kaikkea internetissä. Julkaiseminen on keskittynyt arkistoihin, foorumeille ja kirjoittajien omille sivustoille. Useat sivustot ovat erikoistuneet tiettyyn fandomiin tai sen alalajiin. Internet on saanut tarinoille suurempaa näkyvyyttä, aikaisemmin tarinoita kierrätettiin vain fanien keskuudessa.[2] Fanifiktio -tarina perustuu tekstinä olemassa oleviin populaarikulttuurin teoksiin. Koska teoksia suojelee tekijänoikeus, niin suuri osa tästä materiaalista saattaa rikkoa tekijänoikeuslainsäädäntöä. Vaikka kirjoittajat eivät yleensä hyödy tarinoistaan rahallisesti, alkuperäisteosta liian tiiviisti hyödyntävien tekstien julkaiseminen on sinänsä jo tekijänoikeusrikkomus.
Yhdysvaltojen lainsäädäntö kuitenkin sallii tekijänoikeuden suojaaman materiaalin, kuten henkilöhahmojen tunnistettavien nimien, luvattoman käytön silloin, kun kyseessä on parodia tai kritiikki. Tätä oikeutta kuvataan termillä “fair use” (suom. reilu käyttö). Fanikirjoittajat, joista monet ovat yhdysvaltalaisia, usein katsovat tekstiensä kuuluvan tämän “reilun käytön” piiriin.
On käytännössä tulkintakysymys, onko tarinassa kyse uudesta teoksesta, jota itsessään suojaa tekijänoikeus, vai vain alkuperäisen teoksen tekijään kohdistuvasta tekijänoikeusrikkomuksesta. Mahdollisessa oikeudenkäynnissä päätökset tehdään tapauskohtaisesti. Oikeudenkäyntejä harrastaja-kirjoittajia vastaan ei tiettävästi ole vielä vuoteen 2010 mennessä käyty Suomessa tai Yhdysvalloissa.
Monet kirjailijat eivät ole pitäneet siitä, että muut käyttävät heidän luomiaan hahmoja, mutta esimerkiksi J. K. Rowling ei pidä tätä ongelmana.[Kirjoittaminen
Koska harrastajien kirjoittamia tarinoita on tarjolla runsaasti, lukijoiden valintoja helpottamaan on vakiintunut headerien käyttö. Header on tarinan alussa oleva kooste, jossa kerrotaan tarpeellisia tietoja tarinasta. Tyylilajeista kerrotaan vakiintuneilla koodeilla ja lyhenteillä. Interaktiivisuus on kirjoittamisessa tärkeää, samoin kuin muiden tekstien kommentointi, ja kirjoittajat voivat pyytää kommentteja teksteilleen muilta saman foorumin jäseniltä.[3] Fanifiktion kirjoittajat saattavat käyttää myös tunteittensa ilmaisuun: teksteihin saatetaan purkaa pettymystä suosikkihahmon kuolemasta, turhautumista suosikki-sivuhenkilön syrjäyttämisestä tai ihastusta johonkin hahmoon.[3]
[muokkaa] Tyylilajit
Fanifiktion tarinat luokitellaan useisiin tyylilajeihin, jotka antavat lukijoille suuntaa tekstin tyylistä ja mahdollisesti myös kirjoitustavasta. Tyylilaji ilmoitetaan yleensä otsikon ja ikärajan yhteydessä, mutta joskus se on syystä tai toisesta jätetty pois. Yhdellä tarinalla voi olla useita tyylilajeja. Aiheiden kestosuosikki on rakkaus, usein kirjoittajat tekevät alkuperäiseen teokseen nähden epätavallisia rakkaustarinoita ja pareja.[3] Genrejä on kymmeniä erilaisia ja uusia syntyy jatkuvasti.Slash tarkoittaa fan fiction -tarinaa, joka keskittyy miesten välisiin romanttisiin tai eroottisiin ihmissuhteisiin. Myös miestin välisiä ihmissuhteita käsitteleviä fan art - eli Fanitaide-piirroksia nimitetään slashiksi. Slashiin lasketaan myös naisten välisistä eroottisista suhteista kertovat tarinat, joita kutsutaan myös termillä femslash. Slash-tarinoihin lainatut henkilöhahmot esitetään alkuperäisissä televisiosarjoissa ja elokuvissa yleensä heteroseksuaaleina, mutta tarinoiden kirjoittajat tulkitsevat esitetyt vihjeet tietoisesti homoeroottisiksi. Vastakarvaan tulkitsemisessa auttaa lähteen monitulkintaisuus, jolloin katsoja voi työskennellä yhtä lailla homo- kuin heteroerotiikkaakin kohti.
Slashin taso vaihtelee päähenkilöiden syvästä ystävyydestä ja käsien pitelystä aina erittäin yksityiskohtaisiin seksiaktien kuvauksiin asti.Slashin katsotaan syntyneen, kun Star Trekin fanit alkoivat pohtia 1970-luvulla sitä, että sarjan päähenkilöillä Kirkillä ja Spockilla oli paljon lämpimämpi suhde keskenään kuin kenenkään sarjassa esiintyneen naishahmon kanssa. Slash-sana viittaa /-merkkiin eli vinoviivaan, (engl. slash), jolla tarinoiden esitiedoissa ilmoitettavan romanttisen pariskunnan nimet erotetaan toisistaan (esimerkiksi Kirk/Spock). /-merkintä on alun perin kehitetty luettelomerkinnäksi fanzine-lehtien postimyyntitilaajia varten. Slash-tarinat sijoitettiin alun perin science fiction -ympäristöihin, kuten Star Trekin ja brittiläisen Blake’s 7 -sarjan tiimoille, jolloin tarinoiden epäuskottavuus voitiin perustella tulevaisuuteen sijoitetulla science fiction -elementillä. Suosituin pariskunta kaikessa slashissa oli vielä 1991 Star Trekin Kirk/Spock.Loitontaminen
Slash on yksi naiskirjoittajan keinoista loitontaa itsensä tapahtumista. Itseä ei aina haluta samastaa hahmoihin, joten kaikki naispuoliset hahmot siivotaan ulos juonesta. Yleensä slash-kertomusten miehet käyttäytyvät kuitenkin enemmän tai vähemmän naismaisesti, joten loitontaminen harvoin onnistuu muutoin kun ulkonaisella tasolla. Slash poistaa myös naisvartalon fantasiasta.
[muokkaa] Turvallinen fantasia
Miesten välisten suhteiden ja seksin kuvittelu voi toimia turvallisena fantasiana. Naisesta tuntuu, että hän ei itse ole fantasioidensa subjekti, kun kuvitelmat on etäännytetty pois naiseudesta. Kun naishahmo on poistettu, tarinan nautinto saadaan ennemminkin voyerististen strategioiden kuin samastumisen kautta. Kuitenkin slash-tarinoissa miehet harvemmin käyttäytyvät kuten miesten luulisi, vaan he puhuvat tunteistaan, potevat sydänsuruja ja kokevat himoa ja rakkautta erittäin naiselliseen tapaan. Joissain tarinoissa on laitettu miehet jopa synnyttämään lapsia (usein käytetään termiä male pregnancy, mpreg.). Näissä tarinoissa käydään selvästi läpi naiskirjoittajien omia pelkoja ja tuntemuksia äitiyttä kohtaan.
[muokkaa] Miehen mysteeri
Naiset voivat myös kokea miehen mysteerinä, joka on yritettävä ratkaista. Toista sukupuolta ei ymmärretä, joten heillä täytyy ”leikkiä” ratkaisun löytämiseksi. Jos kirjoittaja on kriittinen tekstejään kohtaan, hänen voi olla vaikeampi kirjoittaa naishahmoista, koska realismi iskee vastaan. Kun kirjoittajalla ei ole oikeaa tietoa miehen aivoituksista, voi hahmojen irrationaalinen käyttäytyminen mennä miehisen mysteerin suojaamana läpi.
[muokkaa] Vastareaktio
Laura Mulveyn feministisen elokuvakritiikin mukaan audiovisuaalisen katsomisen nautinto on länsimaisessa yhteiskunnassa automaattisesti asemoitu niin, että mies on aktiivinen tekijä ja katsoja ja nainen on passiivinen kohde. Nainen on spektaakkeli, katsomisen kohde, jonka merkitys ei ole hänen naiseudessaan vaan hänen fetisistisen luonteen omaavassa spektaakkelissaan. Nainen spektaakkelina ei kuljeta elokuvan juonta mihinkään, vaan hänet on liitetty usein erillisiksi osioiksi juonen rinnalle. Naisen merkityksettömyys juonen kannalta voi johtaa jopa naisen siivoamiseen kokonaan pois elokuvasta tai televisiosarjasta. Tällöin jo kertomuksen perusasetelma tekee miesten välisten suhteiden pohdiskelun tuottavammaksi kuin miesten ja yleensä vain televisiosarjan yhdessä jaksossa tai elokuvassa rakastelukohtauksessa kerran esiintyvien naissivuhenkilöiden suhteiden pohdinta.
Slash antaa naiskirjoittajalle mahdollisuuden kieltäytyä perinteisestä naisen roolista klassisessa narratiivissa, jossa mies on sankari ja nainen on uhri tai konna. Kirjoittaja hylkää vanhan roolin uhrina ja samastuu kehen haluaa, sankariin tai melodramaattiseen hahmoon. Slash on siis tapa kieltäytyä hyväksymästä valmiita jumiutuneita sukupuolirooleja.
[muokkaa] Tarjotun materiaalin käyttö
Constance Penleyn mukaan slashin kirjoittamisen syynä ei ole niinkään naisten vieraantuminen ruumiistaan tai androgyynin romanssin tuottamisen tarve, vaan fanit yksinkertaisesti rakentavat tarinoita tarjolla olevista aineksista. Kulttuuri tarjoaa enemmän voimakkaita mies- kuin naishahmoja, joten niitä myös käytetään. Mieshahmojen alkuperäinen koodaaminen heteroseksuaalisiksi ei estä faneja kirjoittamasta tahtomiaan tarinoita.
[muokkaa] Slash erotiikkana ja romantiikkana
Yksi syy slashin kuluttamiseen on erotiikan tarve. Miesten välinen erotiikka voi olla heteronaisten mielestä aivan yhtä vetovoimaista kuin lesboerotiikka heteromiesten mielestä. Slash-fiktiota voidaan myös käyttää kuin mitä tahansa Internetistä löytyvää eroottista tai pornografista tarinaa. Vaikka suurin osa fanifiktiona julkaistusta erotiikasta on usein naiselliseksi koetun pehmopornon mukaisia, löytää lukija halutessaan tarinoita myös valtaleikeistä, sadomasokismista, raiskauksesta, insestistä ja muista yhteiskunnassa kyseenalaisista aiheista.
[muokkaa] Slashin vastustus
Jotkin harrastajat eivät lue slashia koska he eivät yksinkertaisesti näe sitä asiaan kuuluvana. Slash on kuitenkin loppujen lopuksi tarinankerrontatapa, joka vaatii useimmiten runsaasti tarkoituksellista alkuperäislähteen “väärinlukemista” ollakseen lähestulkoonkaan uskottavaa. Jos harrastaja ei voi tai halua luopua epäuskostaan slashin epärealistisuutta kohtaan, voi hän valintojensa kautta jättää tämän ilmiön kokonaan väliin.
Jo slashin syntyvaiheessa sillä oli paljon vastustajia, koska slash-tarinoiden ajateltiin sotivan hahmojen karaktarisaatiota vastaan. Vastuksen syynä voi olla myös moraalinen närkästys tai kyvyttömyys slashin vaatimaan ”väärään” tulkintaan.

Noin Wikipedia.

Joo siis tällä viikolla niinkuin ainoat tätä lukevat tietävät oon löytäny Pirates of Caribbean-slashia finfanfunista ja siinä todellakin on..
eläväisää kuvailua.
Never cheat a pirate on loistava ficci.

josta kirjoitan kohta oman blogin.

sunnuntai 15. toukokuuta 2011

30 Songs 30 Days

Vaikka olin tekemässä viisuaiheisen blogin, teenkin ensin tämän, ja koska en jaksa laittaa joka päivä kuukauden ajan biisejä, teenkin niin että laitan kerralla kaikki, vaikka se on vähän sääntöjä vastaan, but man, this is my blog.


1. song with a sweet music video
Näitähän olisi monta, varsinkin kun minusta jos musavideo on söpö niin siinä on pakko olla söpö jätkä, mikä sitten antoikin seuraavan idean http://www.youtube.com/watch?v=bgGySNDAO7Y
Suloinenko, ehkä, mahdollisesti <3.2. favorite cover song
Näitäkin on monta.
erittäin monta.
http://www.youtube.com/watch?v=fregObNcHC8
Tuo tuli ekana mieleen, koska enhän minä edes tiennyt, että tämä on coveri, Kurt on hyvä, rest in peace.
ja nyt en yhtään syyllistä itteeni, kun tässähän tietenkin voisi/Pitäisi olla Up Around the Bend, mutta, vakuutan että Hanoita tulee vielä niin paljon, että ehditte kyllästyä muhun.


3. song that makes you laugh
Tähän kohtaan keksin vain kaksi vaihtoehtoa: joko se on trollolo-mies tai sitten se on Naurava Kulkuri, laitetaan tuo viimeksi mainittu http://www.youtube.com/watch?v=6eY23Wow2WQ.
Täällä on joku nähnyt tuonkin videon kymmeniä kertoja, muttakun ei sille voi olla hajoamatta.
plus osaan tuon ulkoa


4. song with epic vocals
http://www.youtube.com/watch?v=cgCKPDY8mOQ
Tuo on niin eeppinen että huh.
"LOKKI LOKKI MINNE LENNÄT" lähtee niin tunteella ja kovaa
Ja nyt yksi Saara hirttää minut kun tuossa ei olekaan Queenia, muttakun.. these guys are from Finland, man


5. song with awesome guitar
SLASHilta mitä vaan, koska .. ei siitä mihinkään pääse että se on kitarajumala.
Nyt en laita November Rainia, kun laitan sen myöhemmin mutta.. http://www.youtube.com/watch?v=1w7OgIMMRc4
Pretty awesome guitars here too.


6. song with awesome drums
http://www.youtube.com/watch?v=v7dN6h2wx_s&feature=related
Nyt vedin niin kotiinpäin kuin vain mahdollista on, nimittäin tunnen tuon rumpalin, olin erittäin ihastunut häneen tässä tämän ja viime vuoden aikana


7. song with awesome bass
http://www.youtube.com/watch?v=ra503BrlR44
Kotiinvetäminen jatkuu, parhaasta bassosta puheenollen.
Ja videokin on ihan mahtava


8. a song that gets stuck in your head often
Seuraava biisi aivan varmasti saa kaikki pienet tukkahevihirviöt juoksemaan karkuun täältä mutta, tältä seuraavalta ei ole voinut suomessa välttyä kukaan, ja hei, Mike on tämän tyypin levylläkin, että..
http://www.youtube.com/watch?v=ZHReqKRvonE
siinä se on.
no words anymore.9. a song you cant help but sing along
Näitäkin olisi tuhatmiljoonaasataseitsemänkymmentä, mutta tämän päivän jännitysnäytelmän(eli lätkän loppuottelun, jossa kohtaa Suomi ja ruotsi) kunniaksi
http://www.youtube.com/watch?v=BvOHfErTXG8


10. a song you hate but listen to anyway
http://www.youtube.com/watch?v=UbNx5utnADg
Tuo on yksi kyseisen artistin tyhmimmistä musiikkivideoista ja biiseistä, mutta kun se oli iso osa minua aikaisemmin ja kyllä se osaa vieläkin laulaa


11. a song from a band you have seen live

Olen nähnyt monta bändiä ja tietty laitan lempibändini tähän
http://www.youtube.com/watch?v=dSqmYBcLajs
ihana biisi
ihana bändi
ihana mies
ïhana kaikki


12. a song from the year you were born
http://www.youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE
Olen aina luullut että tämä tuli vuonna 1991, miksi tuolla lukee 1992, mutta, tuo vaan sattuu olemaan maailman hienoin biisi.13. a song from a band you just recently discovered
http://www.youtube.com/watch?v=rWWaNFeXjB8
tähän olisin voinut laittaa vaikka minkä japanilaisista bändeistä, kun olen löytänyt ne vastikään.
tiedän, että tämä on (ainakin ollut) yhden kaverini lempibändi.
senkin takia laitoin sen tähän


14. a song that tells a story
Tähän nyt voisi laittaa kaikki maailman biisit
mutta
http://www.youtube.com/watch?v=1bE7fPqbTKI
Teppojen ensimmäinen musavideo, that story will go on


15. a one hit wonder
http://www.youtube.com/watch?v=4xKeYFkB9Pw
Rakastin tuota viime vuoden viisuissa, ja kukaan ei ole kuullut tuosta sen jälkeen.
16. a instrumental song
http://www.youtube.com/watch?v=ttQjm-8OITE
LOVE

17. a song with a cool intro
18. a song with a awesome solo
19. a song with a awesome breakdown
20. a song from a genre you don't normally listen to
21. a song that's better live
22. a song that mellows you out
23. a song that pumps you up
24. a real short song
25. a really long song
26. a song that's different then all the other songs from that band/artist
27. a song written for a movie
28. a song from a band/artist who is no longer around
29. favorite song from high school30. favorite song today

JATKOA SEURAA MYÖHEMMIN